آگهی استخدام کارشناس فروش جهت دستگاه های بسته بندی و بانکی

استخدام کارشناس فروش جهت دستگاه های بسته بندی و بانکی

1397-10-19

استخدام کارشناس فروش جهت دستگاه های بسته بندی و بانکی علاقه مندان گرامی جهت همکاری لطفا رزوم خود را ارسال نمایید.

استخدام کارشناس فروش جهت دستگاه های بسته بندی و بانکی علاقه مندان گرامی جهت همکاری لطفا رزوم خود را ارسال نمایید.

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی