آگهی استخدام فروشنده جهت فروش پوشاک عمده مردانه

استخدام فروشنده جهت فروش پوشاک عمده مردانه

1397-10-19

استخدام فروشنده جهت فروش پوشاک عمده مردانه از علاقه مندان در این حوزه تقاضای همکاری را داریم.

استخدام فروشنده جهت فروش پوشاک عمده مردانه از علاقه مندان در این حوزه تقاضای همکاری را داریم.

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی