آگهی استخدام چند کارمند

استخدام چند کارمند

1397-07-23

استخدام چند کارمند و نگهبان با حقوق 1.800 تومان مخصوص افراد شهرستانی و دارای گوشی اندروید

استخدام چند کارمند و نگهبان با حقوق 1.800 تومان مخصوص افراد شهرستانی و دارای گوشی اندروید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی