آگهی استخدام ویزیتور مواد غذایی منجمد

استخدام ویزیتور مواد غذایی منجمد

1397-10-19

استخدام ویزیتور مواد غذایی منجمد تماس حاصل نمایید.

استخدام ویزیتور مواد غذایی منجمد تماس حاصل نمایید.

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی