آگهی استخدام کارمند خانم

استخدام کارمند خانم

1397-07-23

استخدام کارمند خانم برای پاسخگویی تلفنی به مشتریان پاداش تا 500هزار تومان در صورت عملکرد عالی کار در جمعه و روزهای تعطیل به صورت گردشی و سه هفته یکبار

استخدام کارمند خانم برای پاسخگویی تلفنی به مشتریان پاداش تا 500هزار تومان در صورت عملکرد عالی کار در جمعه و روزهای تعطیل به صورت گردشی و سه هفته یکبار

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی