آگهی استخدام کارگر ساده -کار در کارخانه

استخدام کارگر ساده -کار در کارخانه

1397-07-23

استخدام کارگر ساده جهت کار در کارخانه شهرک صنعتی نیازمندیم

استخدام کارگر ساده جهت کار در کارخانه شهرک صنعتی نیازمندیم

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی