آگهی استخدام پرستار خانم جهت نگه داری سالمند

استخدام پرستار خانم جهت نگه داری سالمند

1397-10-19

استخدام پرستار خانم جهت نگه داری سالمند به صورت شبانه روزی.

استخدام پرستار خانم جهت نگه داری سالمند به صورت شبانه روزی.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی