آگهی استخدام منشی خانم یا آقا در آژانس فرهنگ

استخدام منشی خانم یا آقا در آژانس فرهنگ

1397-10-19

استخدام منشی خانم یا آقا در آژانس فرهنگ با حقوق 500 تومان جهت شیفت عصر

استخدام منشی خانم یا آقا در آژانس فرهنگ با حقوق 500 تومان جهت شیفت عصر

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی