آگهی استخدام کارگر ساده پولیش کار اتومبیل

استخدام کارگر ساده پولیش کار اتومبیل

1397-07-23

استخدام کارگر ساده جهت پولیش کار اتومبیل نیازمندیم

استخدام کارگر ساده جهت پولیش کار اتومبیل نیازمندیم

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی