آگهی استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در سالن آرایشی

استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در سالن آرایشی

1397-10-19

استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در سالن آرایشی. با سابقه و با مشتری به صورت درصدی یا اجاره

استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در سالن آرایشی. با سابقه و با مشتری به صورت درصدی یا اجاره

کرج گلشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی