آگهی استخدام کارمند اداری خانم در کانون تبلیغاتی نگارستان

استخدام کارمند اداری خانم در کانون تبلیغاتی نگارستان

1397-10-19

استخدام کارمند اداری خانم در کانون تبلیغاتی نگارستان با حقوق 1 م در محیطی اداری

استخدام کارمند اداری خانم در کانون تبلیغاتی نگارستان با حقوق 1 م در محیطی اداری

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی