آگهی استخدام تعدادی نگهبان و کارگر ساده

استخدام تعدادی نگهبان و کارگر ساده

1397-07-23

استخدام تعدادی نگهبان و کارگر ساده با حقوق 1 الی 1/500 م نیازمندیم

استخدام تعدادی نگهبان و کارگر ساده با حقوق 1 الی 1/500 م نیازمندیم

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی