آگهی استخدام منشی آقا

استخدام منشی آقا

1397-10-19

استخدام منشی آقا جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق 1.500 م

استخدام منشی آقا جهت پاسخگویی به تلفن با حقوق 1.500 م

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی