آگهی استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک

1397-07-23

استخدام مهندس مکانیک جهت مهندسین مشاور,نظارت کارگاهی با حداقل 7 سال سابقه کار.واجدین شرایط رزومه خودرا به ایمیل درج شده ارسال نمایند.

استخدام مهندس مکانیک جهت مهندسین مشاور,نظارت کارگاهی با حداقل 7 سال سابقه کار.واجدین شرایط رزومه خودرا به ایمیل درج شده ارسال نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی