آگهی استخدام گرافیست خانم در مطب دندانپزشکی

استخدام گرافیست خانم در مطب دندانپزشکی

1397-10-19

استخدام گرافیست خانم در مطب دندانپزشکی جهت پردازش و تدوین فیلم.ارتباط فقط از طریق تلگرام

استخدام گرافیست خانم در مطب دندانپزشکی جهت پردازش و تدوین فیلم.ارتباط فقط از طریق تلگرام

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی