آگهی استخدام مهندس مکانیک در شرکت بازرسی

استخدام مهندس مکانیک در شرکت بازرسی

1397-07-23

استخدام مهندس مکانیک در شرکت بازرسی بدون سابقه کار و ترجیحا خانم.واجدین شرایط با شماره درج شده تماس بگیرند.

استخدام مهندس مکانیک در شرکت بازرسی بدون سابقه کار و ترجیحا خانم.واجدین شرایط با شماره درج شده تماس بگیرند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی