آگهی استخدام تعدادی نظافتچی خانم در شرکت خدماتی

استخدام تعدادی نظافتچی خانم در شرکت خدماتی

1397-10-18

استخدام تعدادی نظافتچی خانم در شرکت خدماتی با مزایای فوق العاده

استخدام تعدادی نظافتچی خانم در شرکت خدماتی با مزایای فوق العاده

تهران دروازه شمیران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی