آگهی استخدام خدمه خانم مرتب و منظم برای امور خانه داری

استخدام خدمه خانم مرتب و منظم برای امور خانه داری

1397-10-18

استخدام خدمه خانم مرتب و منظم برای امور خانه داری تسویه روزانه

استخدام خدمه خانم مرتب و منظم برای امور خانه داری تسویه روزانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی