آگهی استخدام ویزیتور جهت پخش تراکت

استخدام ویزیتور جهت پخش تراکت

1397-10-18

استخدام ویزیتور فعال جهت پخش تراکت با شرایط کاری مناسب در صورت تمایل با شماره یادشده تماس حاصل نمایید.

استخدام ویزیتور فعال جهت پخش تراکت با شرایط کاری مناسب در صورت تمایل با شماره یادشده تماس حاصل نمایید.

تهران خانی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی