آگهی استخدام کارشناس فروش در مجموعه انار

استخدام کارشناس فروش در مجموعه انار

1397-07-23

استخدام کارشناس فروش در مجموعه انار خانم برای کار اداری داخلی و فروش تلفنی و آقا برای کار بیرون از دفتر با تسویه روزانه منظم

استخدام کارشناس فروش در مجموعه انار خانم برای کار اداری داخلی و فروش تلفنی و آقا برای کار بیرون از دفتر با تسویه روزانه منظم

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی