آگهی استخدام خدمتکار خانم برای کلیه کارهای خانه

استخدام خدمتکار خانم برای کلیه کارهای خانه

1397-10-18

استخدام خدمتکار خانم برای کلیه کارهای خانه با حقوق مکفی

استخدام خدمتکار خانم برای کلیه کارهای خانه با حقوق مکفی

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی