آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی

1397-10-18

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی گرم و صمیمی

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی با محیطی گرم و صمیمی

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی