آگهی استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در سالن آرایشی

استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای در سالن آرایشی

1397-10-18

استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای و با مشتری در سالن آرایشی . به صورت اجاره

استخدام اپیلاسیون کار حرفه ای و با مشتری در سالن آرایشی . به صورت اجاره

تهران شهر آرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی