آگهی استخدام راننده با کامیونت و نیسان یخچالدار

استخدام راننده با کامیونت و نیسان یخچالدار

1397-10-18

استخدام تعدادی راننده با کامیونت و نیسان یخچالدارجهت توزیع دارو با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده با کامیونت و نیسان یخچالدارجهت توزیع دارو با درآمدی رضایت بخش

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی