آگهی استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1397-10-18

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز.مسلط به امور آی تی و کنسول های بازی...ارسال رزومه به : bkmmahdi@

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز.مسلط به امور آی تی و کنسول های بازی...ارسال رزومه به : bkmmahdi@

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی