آگهی استخدام نظافتچی آقا منظم برای نظافت ساختمان اداری

استخدام نظافتچی آقا منظم برای نظافت ساختمان اداری

1397-10-18

استخدام نظافتچی آقا منظم برای نظافت ساختمان اداری

استخدام نظافتچی آقا منظم برای نظافت ساختمان اداری

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی