آگهی استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر

استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر

1397-10-18

استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر.مسلط به فتوشاپ. به صورت دورکاری

استخدام گرافیست خانم در شرکت معتبر.مسلط به فتوشاپ. به صورت دورکاری

کرج شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی