آگهی استخدام کارشناس فروش جهت شرکت تولیدی تجهیزات اشپزخانه

استخدام کارشناس فروش جهت شرکت تولیدی تجهیزات اشپزخانه

1397-10-18

استخدام کارشناس فروش جهت شرکت تولیدی تجهیزات اشپزخانه با برندMAX از متقاضیان واجد شرایط گزینش انجام می پذیرد.

استخدام کارشناس فروش جهت شرکت تولیدی تجهیزات اشپزخانه با برندMAX از متقاضیان واجد شرایط گزینش انجام می پذیرد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی