آگهی استخدام میکاپ کار در سالن زیبایی رز گلد

استخدام میکاپ کار در سالن زیبایی رز گلد

1397-10-17

استخدام میکاپ و شینیون کار در سالن زیبایی .لطفا تماس بگیرید

استخدام میکاپ و شینیون کار در سالن زیبایی .لطفا تماس بگیرید

بابل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی