آگهی استخدام مهندس مکانیک جهت سرپرستی کارگاه

استخدام مهندس مکانیک جهت سرپرستی کارگاه

1397-07-23

استخدام مهندس مکانیک جهت سرپرستی کارگاه مسلط به هیدرولیک و نرم افزار طراحی به کمک رایانه(solid works) ,ساکن غرب تهران.باحقوق ومزایای کافی

استخدام مهندس مکانیک جهت سرپرستی کارگاه مسلط به هیدرولیک و نرم افزار طراحی به کمک رایانه(solid works) ,ساکن غرب تهران.باحقوق ومزایای کافی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی