آگهی استخدام فتوشاپ کار خانم جهت طراحی دکوراسیون

استخدام فتوشاپ کار خانم جهت طراحی دکوراسیون

1397-10-17

استخدام فتوشاپ کار خانم جهت طراحی دکوراسیون. ترجیحا مسلط به پشتیبانی شبکه های اجتماعی.

استخدام فتوشاپ کار خانم جهت طراحی دکوراسیون. ترجیحا مسلط به پشتیبانی شبکه های اجتماعی.

کرج کمالشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی