آگهی استخدام برنامه نویس فرانت اند در شرکت مجاز

استخدام برنامه نویس فرانت اند در شرکت مجاز

1397-10-17

استخدام برنامه نویس فرانت اند در شرکت مجاز. خانم مسلط به angular/type script. لطفا رزومه به تلگرام ارسال شود

استخدام برنامه نویس فرانت اند در شرکت مجاز. خانم مسلط به angular/type script. لطفا رزومه به تلگرام ارسال شود

کرج مهرویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی