آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-10-16

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق 1.500 م جهت انجام امور دفتری

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق 1.500 م جهت انجام امور دفتری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی