آگهی استخدام کارشناس it در شرکت معتبر

استخدام کارشناس it در شرکت معتبر

1397-10-16

استخدام کارشناس it در شرکت معتبر. دارای مدرک مرتبط و آشنا به مایکروسافت و برنامه نویسی

استخدام کارشناس it در شرکت معتبر. دارای مدرک مرتبط و آشنا به مایکروسافت و برنامه نویسی

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی