آگهی استخدام منشی خانم در موسسه آموزشی

استخدام منشی خانم در موسسه آموزشی

1397-10-16

استخدام منشی خانم در موسسه آموزشی با حقوق وزارت کار و پورسانت

استخدام منشی خانم در موسسه آموزشی با حقوق وزارت کار و پورسانت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی