آگهی استخدام منشی خانم در مرکز لیزر

استخدام منشی خانم در مرکز لیزر

1397-10-16

استخدام منشی خانم در مرکز لیزر در محیطی آرام و با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در مرکز لیزر در محیطی آرام و با حقوق مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی