آگهی استخدام دستیار ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام دستیار ناخن کار در سالن زیبایی

1397-10-16

استخدام دستیار ناخن کار در سالن زیبایی (تا حدودی مسلط به طراحی)

استخدام دستیار ناخن کار در سالن زیبایی (تا حدودی مسلط به طراحی)

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی