آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه مجلل

استخدام ناخن کار در آرایشگاه مجلل

1397-10-16

استخدام ناخن کار در آرایشگاه مجلل. حرفه ای و ترجیحا با مشتری. تماس از 9 تا 19

استخدام ناخن کار در آرایشگاه مجلل. حرفه ای و ترجیحا با مشتری. تماس از 9 تا 19

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی