آگهی استخدام دستیار میکاپ کار عروس در سالن زیبایی

استخدام دستیار میکاپ کار عروس در سالن زیبایی

1397-10-15

استخدام دستیار میکاپ کار عروس در سالن زیبایی. تماس از 15 تا 17

استخدام دستیار میکاپ کار عروس در سالن زیبایی. تماس از 15 تا 17

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی