آگهی استخدام ناخن کار ماهر در سالن آرایشی

استخدام ناخن کار ماهر در سالن آرایشی

1397-10-15

استخدام ناخن کار ماهر در سالن آرایشی. به صورت تمام وقت یا نیمه وقت.ترجیحا با مشتری

استخدام ناخن کار ماهر در سالن آرایشی. به صورت تمام وقت یا نیمه وقت.ترجیحا با مشتری

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی