آگهی استخدام کوپ کار مو در سالن آرایشی

استخدام کوپ کار مو در سالن آرایشی

1397-10-15

استخدام کوپ کار مو در سالن آرایشی. ترجیحا با مشتری. صندلی برای اجاره هم موجود است

استخدام کوپ کار مو در سالن آرایشی. ترجیحا با مشتری. صندلی برای اجاره هم موجود است

تهران کاشانک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی