آگهی استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن آرایشی

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن آرایشی

1397-10-15

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن آرایشی.مسلط به رنگ و لایت و کوپ مو.در محیط پر رفت و امد .با درصد بالا

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن آرایشی.مسلط به رنگ و لایت و کوپ مو.در محیط پر رفت و امد .با درصد بالا

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی