آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-10-15

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه پر مشتری در محیط آرام.به صورت درصدی

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه پر مشتری در محیط آرام.به صورت درصدی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی