آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-10-15

استخدام پیک موتوری جهت کترینگ برای شیفت ظهر با درامدی رضایت بخش

استخدام پیک موتوری جهت کترینگ برای شیفت ظهر با درامدی رضایت بخش

مشهد هاشمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی