آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر تولیدی قطعات خودرو

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر تولیدی قطعات خودرو

1397-10-15

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر تولیدی قطعات خودرو با ظاهر مرتب و وقت شناس

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر تولیدی قطعات خودرو با ظاهر مرتب و وقت شناس

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی