آگهی استخدام کارمند فروش خانم جهت شرکت بازرگانی

استخدام کارمند فروش خانم جهت شرکت بازرگانی

1397-10-15

استخدام کارمند فروش خانم جهت شرکت بازرگانی با ساعت کار 9 الی 17/30

استخدام کارمند فروش خانم جهت شرکت بازرگانی با ساعت کار 9 الی 17/30

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی