آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-15

استخدام منشی خانم با حقوق مناسب و در محیطی اداری

استخدام منشی خانم با حقوق مناسب و در محیطی اداری

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی