آگهی استخدام منشی خانم در موسسه خدمات مالی

استخدام منشی خانم در موسسه خدمات مالی

1397-10-15

استخدام منشی خانم در موسسه خدمات مالی با ظاهر آراسته در محدوده میدان ولیعصر

استخدام منشی خانم در موسسه خدمات مالی با ظاهر آراسته در محدوده میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی