آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

1397-10-15

استخدام تعدادی موتورسوار با ظاهری آراسته و منظم جهت همکاری در پیک موتوری با درامدی خوب و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی موتورسوار با ظاهری آراسته و منظم جهت همکاری در پیک موتوری با درامدی خوب و محیطی دوستانه

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی