آگهی استخدام راننده جهت کار با میکسر

استخدام راننده جهت کار با میکسر

1397-10-15

استخدام یک راننده جهت کار با میکسر حمل بتن با سابقه بیش از 5 سال سابقه کار (اطلاع از حقوق و مزایا بصورت حضوری میباشد.)

استخدام یک راننده جهت کار با میکسر حمل بتن با سابقه بیش از 5 سال سابقه کار (اطلاع از حقوق و مزایا بصورت حضوری میباشد.)

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی